Vår verksamhet

Fibertrone är ett modernt företag med stor kunskap om den skandinaviska marknaden för mattor och textila golv. På vårt kontor i Kungsbacka tar vi fram färg, form och design. Efter 30 år i branschen känner vi oss trygga i att kunna förse våra kunder med attraktiva produkter av god kvalitet.

Vårt breda sortiment återfinns i både hem- och offentlig miljö. Det textila materialet förädlar vi även till specialprodukter av olika slag. Sambandet mellan volym och pris brukar uppskattas av våra kunder. Vi håller inte lager, då våra lastbilar går direkt från fabrik till kund. Den huvudsakliga produktionen sker inom Europa, vilket borgar för säkra leveranser och jämn kvalitet. Tillverkningen är även förenlig med dagens miljö- och certifieringskrav.


Vår verksamhet Vår verksamhet Vår verksamhet