Entrézon

En ren och fräsch entrézon skapar ett bra första intryck. Mattan innanför dörren bör ha bra skrapfunktion och hög absorptionsförmåga. Därmed stoppar man smutsen direkt vid dörren och får en renare inomhusmiljö. Lika viktigt i hemmet som på företaget.

Vi har omfattande konceptlösningar avseende entrésystem för både kontor och offentlig miljö, självklart med efterfrågade klassificeringar och certifikat. För att uppnå en funktionell miljö erbjuder vi skrapmattor, kombinationsmattor, absorptionsmattor, gummimattor, kokosmattor etc.


Entrézon Entrézon Entrézon Entrézon Entrézon Entrézon